Opšti uslovi za korišćenje usluge CVS Mobile

Privredno društvo CVS Mobile d.o.o., Ulica Španskih boraca 24V, 11070 Novi

Beograd (u nastavku i ponuđač sistema CVS Mobile ili ponuđač), dana 17.9.2018. donelo je sledeće Opšte uslove za korišćenje usluge CVS Mobile:

 

Opšti uslovi za korišćenje usluge CVS Mobile (SR)

Opšti uslovi za korišćenje usluge CVS Mobile (SR-ANG)