Planiranje rute

Zašto planiranje ruta

Prilikom izračunavanja najbolje rute Google Maps i druge karte ne uzimaju u obzir sve specifične karakteristike vašeg vozila (visina, težina, širina, tip motora itd.) kao ni karakteristike tereta koji se prevozi (opasni teret, težina itd.). Planiranje rute s PTV xSERVER funkcijom izračunava najbolji put od točke A do točke B, uzimajući u obzir stvarne parametre vašeg vozila i tereta.

Prednosti rešenja

Povećajte ekonomičnost

Izračunava najoptimalniji plan rute uzimajući u obzir stvarne parametre vozila i opterećenja te priprema preciznu procenu kilometara, vremena vožnje i troškova putarine. To će vam omogućiti tačan uvid stvarne dužine putovanja i pripadajućih troškova putarine što ćete uzeti u obzir u vašim logističkim uslugama prema kupcima.

Optimizirajte planiranje ruta

Omogućava vam da preciznije izračunate potrebno vreme i procenite trošak rute, donoseći bolje poslovne odluke.

Tačna procena dolaska

Svojim kupcima možete ponuditi tačnije procijenjeno vreme dolaska tereta, jer se stvarni parametri vašeg vozila i tereta uzimaju u obzir pri izračunavanju rute.

Tehnička oprema

Oprema povezana sa odabranim rješenjem

Prednosti inteligentnog telematskog sistema
do
Manji troškovi goriva
do
Duži vek guma
do
Više produktivnosti radnog sata
više od
Ranije izdavanje računa
Povezane industrije