Praćenje temperature tereta

Zašto kontrola temperature tereta?

Omogućuje vam pažljivo praćenje temperature robe u prikolici. Alarm može upozoriti ako temperatura padne ispod dozvoljene granice kako bi se spriečilo moguće oštećenje robe. Temperatura opterećenja vidljiva je osoblju u kancelariji ili vozačima koji imaju CVS komunikacijski terminal.

 

Ako vaše prikolice već imaju ugrađene uređaje za snimanje temperature, možemo vam priključiti modele DataCold 500, DataCold 600, EUROSCAN TX2-6 i TX2-4. Čak i ako vaša prikolica koristi rashladnu jedinicu ThermoKing, temperatura se može prikazati kao što je CVS integrisan sa ThermoKing sistemom.

Prednosti rešenja

Regulacija temperature tereta u prikolici

Sistem omogućuje prikaz tereta u prikolici u stvarnom vremenu - zaposlenima u kancelariji putem mobileWEB platforme i vozačima putem namenskog tableta u vozilu. Kroz postavljanje alarma sistem može slati upozorenja kada se temperatura promeni.

Pouzdaniji transport osjetljivog tereta

Kontrlisanjem temperature u tovarnom prostoru prevoz tereta osetljivog na toplotu (hrana, kvarljiva roba, lekovi, elektronski uređaji, itd.) biće pouzdaniji jer možete sprečiti moguće oštećenje tereta zbog pogrešnog temperaturnog režima.

Izvještaji o temperaturi

Sistem pruža različite iizveštaje o temperaturi tereta na platformi mobileWEB, što vam daje potpuni pregled temperaturnog režima tereta u prikolici.

Tehnička oprema

Oprema povezana sa odabranim rješenjem

Prednosti inteligentnog telematskog sistema
do
Manji troškovi goriva
do
Duži vek guma
do
Više produktivnosti radnog sata
više od
Ranije izdavanje računa
Povezane industrije