Pravne obavijesti

CVS Mobile nastoji osigurati točnost i ažurnost podataka objavljenih na ovim stranicama, te zadržava pravo izmjene njihovog sadržaja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. CVS Mobile ne može jamčiti da do njihovih promjena neće doći zbog trećih strana (u slučaju hakiranja ili virusa). CVS Mobile ne preuzima nikakvu odgovornost (izravnu ili neizravnu) za kašnjenja, pogreške ili nedostatke u sadržaju ovih web stranica ili za njihovu moguću upotrebu, kao ni za prekide ili nedostupnost usluga.

 

Pravne obavijesti:

- Kodeks ponašanja

- Kodeks ponašanja za dobavljače

- Speak-up pravilnik