Osrednja rešitev mobileWEB

Profesionalna spletna platforma mobileWEB

MobileWEB predstavlja osrednjo rešitev za sledenje, s katero se na enostaven in pregleden način prikazujejo telematski podatki vaših vozil in voznikov. Aplikacija deluje v oblaku, zato niso potrebne začetne investicije v IT infrastrukturo, do nje pa lahko dostopate prek katerega koli računalnika, povezanega z internetom.

V osnovno platformo mobileWEB so vključene funkcionalnosti, kot so: online spremljanje lokacije in ključnih podatkov o vaših vozilih, grafični prikaz lokacije vozil na zemlejvidu in njihovih preteklih prevoženih poteh, grafični prikaz postankov vozil na zemljevidu, pregled nad posojenimi in izposojenimi vozili, poročila iz področij kot so analiza dela, lokacijska analiza, analiza postankov itd.

Prednosti rešitve

Prikaz geolokacije

Geolokacije vam omogočajo, da v mobileWEB platformi ustvarite poljubna območja ali lokacije. Tako boste imeli boljši pregled nad lokacijami in svojimi vozili. Imena lokacij se bodo tudi izpisovala v različnih poročilih mobileWEB platforme, s čimer bodo poročila preglednejša.

Spremljanje gibanja vozila

Z njim ustvarite nov koridor, dodelite koridor vozilu in nato nastavite alarme, da vas opozorijo, kdaj vaša vozila vozijo v napačno smer ali vstopajo ter izstopajo iz dodeljenih koridorjev.

Vzdrževanje voznega parka

Izognite se nepotrebnim stroškom okvar vozil, ki so posledica zamud rednih servisnih intervalov ali dodatnih stroškov zaradi pretečenih dokumentov vozila ali voznika.

Tehnična oprema

Oprema, povezljiva z izbrano rešitvijo.

Prednosti pametnega telematskega sistema
do
Nižji stroški goriva
do
Daljša življenjska doba pnevmatik
do
Večja učinkovitost delovnega časa
več kot
Prej izdani računi
Sorodne panoge