Pravna obvestila

CVS Mobile d.d. si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na teh spletnih straneh, ter si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni njihovo vsebino. CVS Mobile ne more zagotovoti, da ne bo prišlo do njihovih sprememb zaradi tretjih oseb (če gre za vdor ali virus). CVS Mobile ne prevzema odgovornosti (neposredne ali posredne) zaradi zamud, napak ali pomanjkljivosti v vsebini teh spletnih strani ali pri njeni morebitni uporabi, kot tudi ne ob prekinitvi ali nerazpoložljivosti storitev.

 

Pravna obvestila:

- September 2020

- Obvestilo z dne 23.11.2020

- Obvestilo z dne 31.12.2020

- Februar 2021

- April 2021

- September 2021

- Junij 2022